Mere end dobbelt så mange ansatte kommer alvorligt til skade i bygge- og anlægsbranchen i forhold til andre ansatte på det danske arbejdsmarked. Samtidig viser tal, at mange ansatte i branchen overbelastes fysisk.

Som et led i at nedbringe antallet af ulykker og nedslidning i branchen igangsætter beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nu et forsøg med en ny tilsynsmetode, hvor arbejdstilsynet rykker uanmeldt ud til byggepladser i hele landet, for at tjekke arbejdsmiljøet, som det ser ud til hverdag. Derudover skal arbejdstilsynet afholde et dialogmøde med virksomheden, hvis der konstateres alvorlige arbejdsmiljøproblemer – og hver eneste gang skal arbejdstilsynet følge op over for byggeledelsen eller bygherren.

Fakta om tilsynsmetoden
Tilsynsmetoden indebærer, at Arbejdstilsynets tilsynsindsats tilrettelægges efter byggeriets kompleksitet med mange skiftende arbejdssteder og flere aktører på byggepladsen. Det betyder bl.a., at Arbejdstilsynet i højere grad vil komme på uanmeldt besøg på byggepladserne på baggrund af den viden, som Arbejdstilsynet har fra f.eks. byggepladsanmeldelser, klager eller alvorlige ulykker.

Arbejdstilsynet skal samtidig afdække arbejdsmiljøproblemer på hele byggepladsen, og ikke kun hos den enkelte virksomhed. Der gives altså Arbejdstilsynet mulighed for at bevæge sig rundt på hele pladsen, og sikre at de mange forskellige virksomheder der arbejder på en byggeplads kan blive udsat for tilsyn.

Arbejdstilsynet skal også have mere fokus på forebyggelse af ulykker og nedslidning. Dette skal ske igennem markant mere dialog med virksomhederne, byggeledelsen og bygherren om planlægning og samarbejde. Det kan f.eks. være hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at der på byggepladsen er en direkte risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, så skal der afholdes et dialogmøde hos den ansvarlige virksomhed. Hvis arbejdsmiljøproblemerne skyldes dårligere rammer for virksomhederne på byggepladsen, vil Arbejdstilsynet følge op over for byggeledelsen og bygherren.