Pressemeddelelse

Økonomisk kvartalsoversigt 4. kvartal 2019 er udkommet med en aktuel oversigt over dansk økonomi og byggecentrenes omsætning. Læs den her.

Fortsat fornuftig håndtering af corona-krisen
Hos Danske Byggecentre er vi meget tilfredse med måden, hvorpå regeringen og de resterende partier på Christiansborg har håndteret den igangværende corona-krise. Det har fra politisk side været nødvendigt at søsætte store økonomiske hjælpepakker for at holde hånden under den danske økonomi, der må siges at være presset af omstændighederne.

De økonomiske hjælpepakker varierer i størrelse og fokus, men overordnet set er vi meget tilfredse med de tiltag, der er taget i brug for at holde gang i byggebranchen og det produktive erhvervsliv.

Byggebranchen spiller i kraft af sin størrelse, målt på omsætning og beskæftigelse, en hovedrolle i dansk økonomi og vil formentlig altid gøre det. Derfor er det vigtigt, at man fra politisk side gør hvad man kan, for at holde byggebranchen kørende.

Foruden tiltag der sikrer, at håndværkere fortsat må arbejde på byggepladserne, spiller det logistiske setup en afgørende rolle. Her kan særligt genbrugspladser og byggecentre nævnes som vigtige komponenter i byggeriets logistikkæde.

Det er altafgørende, at byggecentre fortsat holdes åbne og tilgængelige for byggebranchen, så landets byggerier ikke stopper. Vi er verdensmestre i at få materialer frem til Byggepladser også i vanskelige situationer. Det er sådan set det, vi lever af.

Hos Danske Byggecentre bakker vi op om de fornuftige tiltag, der er taget for at holde dansk økonomi i gang. Og vi håber, at man fra politisk side fortsat holder foden på speederen og benytter alle nødvendige tiltag, så byggebranchen og dansk økonomi kan styre nogenlunde igennem corona-krisen. 

Styrk BoligJobordningen
Til trods for økonomiske hjælpepakker og lempelse af anlægsloftet lider særligt de små og mellemstore byggefirmaer fortsat under corona-krisen. Fordi de ikke nødvendigvis for noget udbytte af lempelsen af anlægsloftet.

Dertil melder branchen, at den oplever et fald i små renoveringsopgaver, da private er tilbageholdende med at få håndværkere i huset, og skubber det til efter corona-krisen, af frygt for smittespredning. Særligt renoveringsopgaverne er en stor indtægtskilde for SMV’er, og derfor er de ekstra hårdt ramt at corona-krisen. Derfor har BFA Bygge & Anlæg lavet en branchevejledning, der sikrer, at de nødvendige forholdsregler bliver overholdt. Også i private hjem. 

Løsningen på problemet er at hæve beløbet i håndværkerfradraget. Helt konkret foreslår vi, at sammenlægge og hæve beløbet til 50.000 kr og tillade alle former for håndværksydelser. Tal fra skatteministeriet viser, at knap 465.000 personer benyttede sig af fradraget i 2018, og at det samlede fradrag lød på 2,9 mia. kr. heraf gik ikke mindre end 75,1 pct. til energibesparelser i hjemmet samt andre grønne håndværksydelser. Håndværkerfradraget skaber med andre ord det økonomiske incitament der skal til, for at private igen hyrer SMV’er til at lave grønne renoveringer som f.eks. at energirenovere ens hjem.

– ”Håndværkerfradraget virker, og er en effektiv måde at sætte skub i efterspørgslen på renoveringsopgaver og den grønne omstilling, som hele vores samfund skal gennemgå. Samtidig vil det hjælpe en masse hårdt trængte SMV’er og sikre danske jobs”, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk