Naturstyrelsen inviterer i december til gratis gå-hjem-møder om EUTR og bæredygtigt træindkøb. På møderne vil Naturstyrelsen informere om EU’s tømmerforordning og Miljøministeriets nye cirkulære og vejledning om offentligt indkøb af bæredygtigt træ, som trådte i kraft d. 1. juli 2014, og forpligter staten til at sikre sig at deres indkøb af træ til byggeri, møbler og papir, kommer fra bæredygtigt træ.

Dialog om erfaringer
Udover information om ovenstående byder møderne også på dialog og debat med en række af de foreninger, der dagligt arbejder med bæredygtighed i træproduktionen, blandt andet PEFC og Dansk Træforening.

I kan læse mere om møderne på EUTRs hjemmeside her

Tid og sted
Møderne foregår henholdsvis i Aarhus d. 2. december i Skovsgaardsgade 3, 8000 Aarhus C (indgang 3A eller 3H) kl. 13.00 til 16.00

Og i København d. 4. december hos Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø kl. 14.00 til 17.00.

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og sker efter ’først til mølle’ princippet.

Send en mail til tilmelding@eutr.dk med angivelse af dato og sted du ønsker at deltage.

Tilmeldingsfristen er 27. november 2014.

Nu også nyhedsbrev på eutr.dk
Vi vil samtidig benytte anledningen til at gøre opmærksom på, at det nu er muligt at tilmelde sig nyhedstjeneste på eutr.dk, så man fremover kan modtage nyt, når hjemmesiden opdateres.