Efter en energirenovering ændrer boligejere ofte adfærd og mister fokus på energibesparelser – hvad siger den seneste forskning om det?

Ved energirenoveringsprojekter er der både incitamenter og barrierer i forhold til at give sig i kast med en energirenovering af egen bolig. Og efter renoveringen viser det sig ofte, at boligejeren ændrer adfærd og mister fokus på energibesparelser, når boligen først er blevet gjort mere energirigtig.

Forskning viser bl.a., at forbruget før renovering sjældent er så stort som teoretisk beregnet, og at forbruget efter renovering sjældent bliver så lavt som teoretisk beregnet. I helt ens huse kan energiforbruget således svinge med op til 300 procent på grund af forskelle i beboernes livsstil. Derfor er det vigtigt at fortælle boligejerne om betydningen af deres adfærd, og hvordan den påvirker den mulige energibesparelse. Videncentret har udvalgt ni projekter, der viser den nyeste viden om brugernes adfærd før og efter en energirenovering.

Brugernes adfærd

Brugernes oplevelser

 

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger