Pressemeddelelse

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti valgt at afskaffe omprioriteringsbidraget for erhvervsuddannelserne fra 2019. Dette ser vi utrolig positivt på fra Danske Byggecentres side.

“Det er utroligt positivt, at omprioriteringsbidraget for erhvervsskoler bliver fjernet. Kvaliteten i undervisningen ude på erhvervsskolerne har været truet. Det kan virke helt tosset, at regeringen i første omgang lagde op til en fortsættelse af omprioriteringsbidraget, når der i den grad mangler faglært arbejdskraft i Danmark”, siger Palle Thomsen, adm. direktør for Danske Byggecentre.

Vigtigt at holde kursen
Regeringen og Dansk Folkeparti vil, i lyset af annulleringen af omprioriteringsbidraget, nedprioritere de øvrige elementer i udspillet ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”.

“Det er vigtigt at kursen bliver holdt fremadrettet, og at der arbejdes for at gøre erhvervsuddannelserne så attraktive som muligt. Vi håber derfor ikke at fjernelsen af omprioriteringsbidraget går ud over for mange af de ellers udmærkede forslag til at styrke erhvervsskolerne – bl.a. forslaget om at 10 klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne så vi positivt på”, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør for Danske Byggecentre.

 

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk