Danske Byggecentre afholdte et fagligt og lærerigt medlems- og leverandørmøde torsdag den 14. marts, med pæn deltagelse fra vores medlemmer og deres leverandører.

Dagen gik med flere fagligt funderede indlæg. Først hørte vi om BR18, ved Seniorspecialist Lars Thomsen Nielsen fra Videncentret for Energibesparelser i bygninger. Han fortalte om ændringerne fra BR15 til BR18, med et særligt fokus på energiforhold. Vi er nået så langt i bygningsreglementets krav til enfamiliehuses energibehov, at vi ikke skal forvente de store spring længere ned nu. Vi blev også præsenteret for BR18 online hjælpeværktøj, hvor man hurtigt kan søge informationer fra BR18 frem. Se det her.

Danske Byggecentres adm. direktør Palle Thomsen fortalte herefter om vores projekt med Dansk Byggeri og Smith Innovation, der er støttet af Grundejernes Investeringsfond, ”Vælg bæredygtigt”. Vælg bæredygtigt skal hjælpe med at udbrede viden og rådgivning om bæredygtighed ude i forretningerne og blandt Dansk Byggeris medlemmer. Det udarbejdede informationsmateriale til både kunderådgivere og håndværkere blev præsenteret på mødet. Palle Thomsen fortalte, at vi skal gøre bæredygtighed til et nemmere valg, når man står i sit lokale byggecenter.

Adm. direktør Palle Thomsen præsenterer det udarbejdede materiale i projektet ”Vælg bæredygtigt”.

Salgsdirektør hos Davidsen Tom Callesen fortalte bagefter om, hvordan vi ude i forretningerne kan bruge det udarbejdede informationsmateriale fra vælg bæredygtigt projektet. Han var helt enig med Palle Thomsen om, at vi i byggecentrene kan gøre en forskel i arbejdet med at udbrede bæredygtigt byggeri igennem kyndig vejledning til vores håndværkerkunder om bæredygtige løsninger. På www.vælgbæredygtigt.dk kan materialet fra projektet læses.

Ingelise Alsø, Sektorchef hos Danske Byggecentre fortsatte i bæredygtighedens tegn og fortalte om, hvordan ByggeBasen er gjort bæredygtig. Kravet om dokumentation for bæredygtighed bliver kun større i byggeriet herhjemme. Det mærker vi især ude i forretninger, hvor vi stilles over for krav fra især større kunder om yderligere dokumentation end den p.t. lovpligtige, herunder miljøcertificeringer og dokumentation af bæredygtighed. Derfor er ByggeBasen åbnet for indlæggelse af dokumentation for bæredygtighed, så vores medlemmer har hurtig adgang til dokumentationen, når det bliver efterspurgt. Vi vil samtidig stille denne dokumentation til rådighed for det professionelle byggeri igennem et nyt site, Bygdok.dk, der bliver åbnet i maj. Det er en er service for byggeriets parter og en markant profilering af de leverandører og produkter, der er repræsenteret i Danske Byggecentres medlemsforretninger – og bare rolig, man skal som leverandør ikke indlægge sin dokumentation to gange, når det er i ByggeBasen, så vil det automatisk fremgå på BygDok.dk. Der kan læses mere om bæredygtighed i ByggeBasen og BygDok her.

Vi hørte også om regeringens nye strategi for digitalt byggeri, ved Fuldmægtig August Schwensen fra Center for Byggeri og Bolig i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Strategien er udarbejdet i samarbejde med branchen, og det blev informeret, at styrelsen har holdt bilaterale møder med flere organisationer fra byggebranchen her i blandt Danske Byggecentre, hvor vi fortalte om BygDok, som også er nævnt i strategien. Strategien består af 5 indsatsområder og 18 initiativer der skal gøre byggebranchen mere digital. Efter planen vil alle indsatsområder være implementeret i 2020, mens 3 af indsatsområderne vil løbe frem til slutningen af 2021. Hele strategien kan læses her.

Så skulle vi høre om træ. Martin Kristian Brauer, Partner ved Højbjerre Brauer Schultz præsenterede analysen ”Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien”, som Danske Byggecentre er en af ophavsmændene på. Analysen viser, at træsektoren bidrager direkte med 32 mia. kr. til den danske BNP, og den beskæftiger 51.400 personer. Når man tæller de indirekte og inducerede effekter fra branchen med, så kommer de tal op på hele 77 mia. kr. til dansk BNP og 115.300 beskæftigede. Ikke nok med sektorens væsentlige bidrag til dansk økonomi, så er træsektoren også med til at skabe arbejdspladser uden for de største byer. Træ er samtidig et yderst klimavenligt materiale, som optager CO2 mens det vokser, og lagrer det hele træets levetid. Analysen kan læses her.

Martin Kristian Brauer fortæller, hvor træsektoren især skaber arbejdspladser i Danmark.

Jakob Rygg Klaumann fra Dansk Træforening fortsatte med endnu et indlæg om træ, og han havde især fokus på træets klimavenlige egenskaber. Han mener at træ viser vejen til bæredygtigt byggeri. Byggebranchen står i dag for ca. 40 % af alt energiforbrug, 40 % af materialeforbruget, udleder 30 % af al drivhusgas og producerer 30 % af affaldsmængden i Danmark. Derfor mener Jakob, at der er brug for et sporskifte i byggeriet, hvor materialevalget vil spille en stor rolle. Og dette materialevalg skal selvfølgelig være træ. Som det allerede var blevet nævnt, så lagde Jakob vægt på, at træ er det eneste byggemateriale, der kan nedbringe CO2-udslippet og øge CO2-bindingen på samme tid, og derfor er det essentielt at vi bruger mere træ i fremtidens byggeri – for klimaets skyld.