Danske Byggecentre er endnu engang til stede på Folkemødet på Bornholm. Danske Byggecentre har været fast inventar under Folkemødet siden 2015, hvor vi første gang deltog. Folkemødet 2018 er ingen undtagelse.

Folkemødet er et unikt sted at netværke, fordi det samler både erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere til fire dage med faglige debatter og samvær under mere uformelle rammer end normalt.

Danske Byggecentre vil under Folkemødet aktivt deltage i relevante debatter, for derigennem at skabe synlighed omkring vores synspunkter, vores arbejde generelt og udbrede vores mærkesager. Vi vil samtidig have fokus på, at styrke relationen til vores samarbejdspartnere og skabe nye relationer til fordel for vores medlemmer.