Foto: Carsten Ingemann

Klimatilpasning bliver både billigere og bedre, hvis kommuner og vandselskaber samarbejder tæt om det.

Det er ideen bag den nye kampagne ’Regn & Byer’, som er sat i gang af Realdania, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC – foreningen af tekniske chefer i kommunerne. Fire forsøgsprojekter vil hver få 250.000 kr., og de kan kun søges af kommuner og vandselskaber, der vil gå sammen om at styrke deres samarbejde om klimatilpasning.

Tidligere projekter har vist, at borgerne får langt mere værdi for pengene, når klimatilpasning sker på tværs af sektorer. For så opdages potentialet ved, at klimatilpasning ikke behøver at være større kloakker, men at det kan også være en mulighed for at udvikle kommunens byrum og natur.

I projekterne ’Byens vand’ og ’Vand på sidelinjen’ fik Frederiksberg og Gladsaxe nye byrum og idrætsfaciliteter på grund af samarbejde mellem vandselskaber og kommuner. Det sparede mere end 50 mio. kr. i forhold til traditionelle løsninger. Det er den slags samarbejder, som Regn & Byer skal bane vejen for.

Erfaringerne fra Regn & Byer vil blive formidlet til alle kommuner og vandselskaber. Der bliver samtidig udviklet nye redskaber, der skal støtte samarbejdet. For eksempel gennem en udvidet og opdateret version af det samfundsøkonomiske værktøj, PLASK, der kan vise gevinsten ved at arbejde på tværs om klimatilpasning.

Regn & Byer gennemføres frem til 2019. I foråret 2017 afholdes den første af flere konferencer, som skal samle fagpersoner om muligheder og perspektiver ved nytænkende klimatilpasning i samspil med andre funktioner.

Læs mere på www.regnogbyer.dk
Tilmelding til nyhedsbrev på http://regnogbyer.dk/videninspiration

Kilde: Realdania