PEFC Danmark har været til møde med Miljøminister, Ida Auken sammen med FSC for at afgive vort bud på, hvordan anvendelsen af bæredygtigt træ kan fremmes gennem forbedringer i den offentlige indkøbsvejledning for træ.

Som næstformand for PEFC Danmark deltog Danske Byggecentres direktør, Palle Thomsen i mødet. Han sagde:

”Vi kunne på mødet rose ministeren for at man i Danmark, har støttet op om PEFC og FSC’s arbejde for at fremme en bæredygtig drift af verdens skove ved at pege på de to anerkendte certificeringsordninger i den danske indkøbsvejledning for træ.”

”Men vi kunne også beklage, at selvom vejledningen bliver brugt, har den ikke haft den effekt, vi kunne ønske os. Mange af vore certificerede virksomheder oplever simpelthen ikke at offentlige indkøbere stiller krav om bæredygtigt træ, når de køber ind.”

Forud for mødet havde PEFC Danmark og FSC Danmark undersøgt årsagen til den manglende anvendelse af indkøbsvejledningen og på den baggrund givet vores forslag til tiltag og forbedringer, som blev fremsendt til ministeren i forbindelse med mødet. Se hele oplægget her

De vigtigste pointer var:

Hvorfor bliver vejledningen ikke anvendt?

Hvorfor anvendes vejledningen ikke fuldt ud? Vi har identificeret 4 årsager:

  1. Forvirring om muligheder og dårlig rådgivning
  2. Manglende kontrol af dokumentation for bæredygtighed
  3. Frygt for klagesager og aktindsigt afholder indkøbere fra at stille krav
  4. Antagelser om at bæredygtige produkter er dyrere

Hvordan kan anvendelse af vejledningen fremmes?

Det naturlige spørgsmål er, hvordan arbejdet med vejledningen kan forbedres og hvilke tiltag som kan være fornuftige? Vi har koncentreret os om tiltag og forbedringer baseret på, at vejledningen fortsat kun er vejledende.

Vi præsenterede følgende fem forslag:

  1. Bedre målrettet oplysning og bedre rådgivning og træning
  2. Bedre opfølgning
  3. Undersøgelse af brugen af vejledningen og opstilling af mål
  4. En mere dialogbaseret udbudsform
  5. Prøveprojekt med bindende krav

Miljøministeren udtrykte tilfredshed med vor konstruktive tilgang og kunne tilslutte sig vores løsningsorienterede forslag, som hun opfordrede os til også at tage med til følgegruppen for indkøbsvejledningen.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde om at gøre offentlige indkøb af træ grønnere.