På baggrund af en artikel i Bygtek og henvendelser fra flere af vores medlemmer, er vi blevet opmærksomme på at de såkaldte magnesiumklorid og magnesiumoxid-plader, som også er kendt som MgO-plader, der bliver brugt til facadebeklædning, kan give problemer med fugt. Indtil der er gennemført nærmere undersøgelser, anbefaler vi, at man kun sælger disse plader i fald, der foreligger tydelig dokumentation for dets fugtabsorberende egenskaber.

Problemet er kort fortalt, at MgO-plader samler fugt op, som således fugter konstruktionen bag ved pladen, hvilket naturligvis fører til problemer med fugt i byggeriet.

Herhjemme har disse problemer vist sig i det fugtige efterår 2014, hvor der på nogle vindtætte byggeplader, baseret på magnesiumoxid, er blevet opfugtet så kraftigt, at der samler sig vand på pladernes overflade; og efterhånden drypper vandet af bag ved facadebeklædningen.

Problemet opstår på grund af saltindholdet i pladerne
Pladerne kan ud over magnesiumoxid indeholde frit magnesiumklorid, og da dette salt er vandsugende, er der en oplagt risiko for, at byggematerialet bliver opfugtet af ventilationsluften bag regnskærmen i ventilerede facader. Når pladen er ved at være vandmættet, danner der sig vand på overfladen, og det drypper efterhånden af og løber videre nedad inde bag regnskærmen.

Opdaget i november
Problemet er kommet som en stor overraskelse for hele byggebranchen, og en af leverandørerne har allerede trukket sit produkt tilbage. Problemet blev først opdaget i november 2014, efter at der blev indrapporteret mærkelige problemer med fugt. Siden har Bunch Bygningsfysik ApS og Overfladeteknik ApS undersøgt disse sager for en række entreprenører.

Produkterne er CE-mærket efter EN 12467:2012, men den uheldige egenskab – at pladerne kan suge vand – indgår ikke i produktstandarden for denne type plader og afsløres derfor ikke i den normale dokumentation endsige af datablade eller ydeevnedeklaration.

MgO-plader har i de senere år vundet store markedsandele. Derfor kan problemet være ganske omfangsrigt. Branchen er nu gået i gang med at undersøge problematikken herunder også det juridiske ansvar.

Vi holder jer naturligvis opdateret. I mellemtiden er I mere end velkomne til at kontakte os, hvis I har nogle spørgsmål eller kender sager vedrørende pladerne.