Et lydsikret kulturhus, et ungeprojekt, som skal ruste de unge vælgere til kommunalvalget og købmænd, der skal styrke den lokale handel i fællesskab. Det er bare eksempler på nogle af de projekter, som nu får hjælp til at skabe mere liv i deres lokalsamfund.

36 ansøgere fra hele landet får i dag støtte gennem Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de 8,2 millioner kroner til projekter, der skal bringe nærheden tilbage i landdistrikterne og til lokale initiativer på de danske småøer.

Formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen Finn Jorsal:
”Det er glædeligt at se, at der rundt om i landet bliver arbejdet aktivt med forskellige måder at få nærheden tilbage i landdistrikterne. Derudover glæder det også udvalget, at der har været så mange gode ø-projekter, som har handlet om vital infrastruktur. Fx købmandsbutikker, tankanlæg og havne, der alle i høj grad medvirker til opretholdelse af øsamfundene.”

Den 14. oktober 2020 var der frist for ansøgninger til Landdistriktspuljen, og Erhvervsstyrelsen modtog i alt 138 ansøgninger. Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen har udvalgt 36 projekter: 18 forsøgsprojekter til 4,9 millioner kroner og 18 projekter på de små øer til 3,3 millioner kr.

Se de 18 forsøgsprojekter her.

Se de 18 Projekter på de små øer her.

Kontakter
Presserådgiver Camilla Christensen Weigel, Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97 / cachwe@em.dk

Kilde: Erhvervsministeriet