Pressemeddelelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udviklet et værktøj, der kan hjælpe landets kommuner med at vurdere konkurrenceeffekten af nye butiksområder i kommuneplanlægningen. Værktøjet er udarbejdet som følge af den nye planlov, og det indgår i Erhvervsstyrelsens vejledning til kommuners detailhandelsplanlægning.

Før en kommune kan udlægge et nyt butiksområde eller udvide et eksisterende, skal kommunen frem over blandt andet redegøre for, hvordan det nye område kan styrke konkurrencen. Det er en konsekvens af den nye planlov.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et beregningsværktøj, der med få input kan hjælpe kommunerne til at få en indikation af konkurrenceeffekten ved nye butiksområder. Det nye værktøj bygger blandt andet på erfaringer og metoder som Konkurrence- og Forburgerstyrelsen anvender i fusionskontrollen.

Læs Erhvervsstyrelsens vejledning om detailhandelsplanlægning her.