Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil kontrollere CE-mærkning af byggevarer.

I 2017 vil styrelsen kontrollere fabrikanter, importører og distributører af byggevarer, som er omfattet af en harmoniseret standard. Baggrunden for markedskontrollen er, at det har vist sig, at mange fabrikanter af byggevarer har svært ved at levere en korrekt udfyldt ydeevnedeklaration og CE-mærke korrekt. Vi minder om, at du er fabrikant i forhold til byggevareforordningen, hvis du sælger en byggevare under eget navn eller varemærke.

Det har også vist sig, at der er forskellige opfattelser af betydningen af et CE-mærke. Mange opfatter det som et kvalitetsstempel eller en egentlig godkendelse. Styrelsen har derfor udgivet en vejledning i reglerne for CE-mærkning, som hedder ”Kend din byggevare”. Den kan hentes her.

På forsiden af ByggeBasen findes en vejledning i CE-mærkning og lovpligtige dokumenter. Der arbejdes løbende på at sikre, at leverandørerne har lagt ydeevnedeklarationer og andre lovpligtige dokumenter ind i ByggeBasen, så de er tilgængelige for byggecentrene.