Med bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 blev der pr. 1. juli 2016 indført nye regler for markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Den 1. juli 2017 udløb de tidligere VA-godkendelser som dokumentation for byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber.

På baggrund af de udløbne VA-godkendelser gennemfører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i efteråret 2017 en markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand på det danske marked. Markedskontrollen bliver udført med henblik på at sikre, at byggevarer i kontakt med drikkevand der markedsføres og sælges i Danmark, er lovlige.

Virksomheder der markedsfører og sælger de pågældende produkter skal i forbindelse med markedskontrollen på fyldestgørende vis kunne dokumentere, at byggevaren opfylder bekendtgørelsens krav om sundhedsmæssig dokumentation.

Dokumentationen kan bestå af enten:

  • En dansk GDV-godkendelse
  • Et tysk DVGW-certifikat
  • En hollandsk ATA-godkendelse (Attest Toxicological aspect)/The Kiwa Water Mark
  • En svensk typegodkendelse fra enten SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut eller Kiwa Sverige

Certifikatet eller godkendelsen skal være gyldigt på salgstidspunktet. Derudover skal der kunne etableres entydig sporbarhed fra certifikat eller godkendelse til byggevaren. Det kan eksempelvis ske ved, at certifikat eller godkendelsesnummer fremgår af byggevaren, emballagen eller følgedokumenter.

Du kan læse mere om udløb af VA-godkendelser samt om reglerne for markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand her.

Læs mere om udløbet af VA-godkendelser pr. 1. juli 2017 her.

Læs bekendtgørelse nr. 1007 her.

Ved eventuelle spørgsmål er i velkomne til at rette henvendelse til Martin Møllemand tlf.: 45 80 78 77, mail: mkm@bdb.dk.