Udkast til ny markedsføringslov er nu offentliggjort af Markedsføringslovsudvalget. Udvalgets udkast til lov moderniserer markedsføringsreglerne og bringer loven i overensstemmelse med EU-regler.

Formand for udvalg om markedsføringsloven og vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Niels C. Beier, siger:

– Regeringen gav os til opgave at give markedsføringsloven et grundigt eftersyn og bringe den på omgangshøjde med EU-reglerne og den teknologiske tidsalder. Vi har derfor bestræbt os på at skrive en moderne, enkel og overskuelig lov, der er logisk bygget op og i tråd med EU-reglerne.

Med udkastet til markedsføringslov fjernes samtidigt administrative byrder fra virksomhederne. Ifølge formanden skønnes det at udkastet til den nye lov kan reducere de administrative byrder med 10,5 millioner kroner.

Markedsføringslovsudvalget bestod af 15 medlemmer, som har repræsenteret erhvervs- og forbrugerorganisationer, samt myndigheder på området.
– Jeg vil gerne takke udvalgets medlemmer for deres engagement og det store stykke arbejde, de har lagt i at modernisere markedsføringsloven, fortæller formand Niels C. Beier.
Læs udkast til ny markedsføringslov her.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen