Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har udstedt over 20 påbud til forretninger, der har opkrævet gebyrer på betalingskort i strid med loven. Samtidig har styrelsen gennemført en række initiativer og afgørelser, der alle har til formål at gøre markedet for betalinger i Danmark mere velfungerende. Det fremgår af ”Betalingsrapport 2018”, som netop er offentliggjort.

Der er sket en række ændringer af reglerne på betalingsområdet det seneste år. Derfor har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen haft særlig fokus på sit tilsyn med betalingstjenesteloven. Vi har blandt andet:

  • Udgivet vejledningen ”Forretningers opkrævning af gebyrer” i forbindelse med de nye EU-regler, der trådte i kraft ved årsskiftet.
  • Udstedt over 20 påbud til forretninger, der havde opkrævet gebyrer i strid med de nye regler.
  • Udstedt tre påbud og et varsel til aktører, som ikke efterlevede reglerne om frit valg af betalingsmærke. Det vil sige, de tilbød ikke kunderne at vælge, om de ville betale med for eksempel Visa- eller Dankortdelen på et Visa/Dankort.
  • Undersøgt prissætningen af interbankgebyrer uden at finde anledning til at gribe ind.
  • Afgjort, at Nets maksimalt må opkræve 486 millioner kroner af forretningerne i 2018 og 2019 for brug af Dankort i fysisk handel. Der gælder særlige regler for fysiske forretningers betaling af Nets, som følge af Dankortets store udbredelse i Danmark.

I 2018 vil styrelsen fortsat have særligt fokus på markedet for betalinger i Danmark. Der er blandt andet planlagt yderligere undersøgelser af prissætningen af interbankgebyrer. Desuden vil der fortsat være fokus på information og håndhævelse.

Markedet for betalinger i Danmark har fået bedre rammer som følge af ny teknologi og regulering. For eksempel åbner den nye betalingslov for nye muligheder, som kan tiltrække nye aktører eller anspore de eksisterende til at udvikle nye produkter til gavn for forbrugerne.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse her.

Læs ”Betalingsrapport 2018” her.

 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen