Trælastimporten til Danmark for hele 2015 er nu opgjort og afslører en næsten uændret import i forhold til 2014-niveau. Samlet set er importen faldet marginalt med -0,7 %, svarende til ca. 8.000 m3 mindre end 2014.

Tilbagegangen sker på trods af en ellers markant fremgang for Sverige, som fortsat er den suverænt største leverandør af trælast til Danmark. Importen fra Sverige er steget med omkring 4 % svarende til over 32.000 m3 mere end året før. Sverige har samtidig øget sin markedsandel fra 65 % til 68 % af den samlede danske trælastimport.

Den svenske fremgang har ikke kunnet opveje tilbagegangen for andre markante leverandører som Polen og Estland, der er stort set halveret, og Tyskland der er gået næsten 20% tilbage. Samlet set har de tre lande leveret ca. 52.000 m3 mindre end året før.

Litauen, Norge og Finland er gået en smule frem, sammenlagt dog ikke mere end ca. 16.000 m3.

Importen er knap 122.000 over 2013-niveau, svarende til ca. +11 % .

Læs hele nyheden her.