Markedsfører du varer, der hører under biocidforordningen, som er beskyttet mod mug, svamp, baktier osv. så skal produktet, foruden at være godkendt, også mærkes.

Indførelsen af EU’s biocidforordningen af 1. september 2013 har medført at biocidprodukter, biocidbehandlede produkter samt aktivstoffer skal godkendes. Derudover så dikterer biocidforordningens regler også, at såfremt en vare markedsføres som modstandsdygtig over for f.eks. insekter, svamp, mug, alger, baktier, lugt, misfarvning, forrådnelse, skal mærkes, da produktet er behandlet med et kemisk stof.

Indeholder varen et aktivstof skal det mærkes, uanset hvordan det markedsføres, såfremt godkendelsen af stoffet dikterer dette.

Dvs. behandlede produkter, såsom maling, tøj, dyner, fodtøj, badeforhæng m.m., der er behandlet med et kemisk stof for at være modstandsdygtige overfor f.eks. mug, lugt, baktier og som markedsføres som sådan, skal mærkes efter biocidforordningens regler.

1. marts 2017
Fra 1. marts 2017 må behandlede produkter, som markedsføres som f.eks. ”lugtfri”, ”anti-bakteriel” osv. kun være på markedet, såfremt det er behandlet med et godkendt stof eller stof, der er under godkendelse. Derudover skal det mærkes, så det er synligt og letforståeligt for forbrugeren.

Ønsker en forbruger oplysninger om de kemiske stoffer, der er brugt i behandlingen af produktet, skal leverandøren gratis – inden 45 dage give disse oplysninger. Dvs. at du som detailhandler, skal gå tilbage til din leverandør og bede om disse oplysninger.

Dit ansvar
Det er dit ansvar, hvad enten du er producent, importør eller forhandler af et biocidprodukt at sikre dig at produktet er lovligt. Derfor er det vigtigt, du kender mærkningsregler, forpligtelser over for forbrugere, listen over godkendte aktivstoffer og aktivstoffer under godkendelse.

Yderligere information
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: biocidinfo.dk eller kontakte deres help-desk på mst.dk/biocideshelpdesk. Du kan også læse mere på European Chemicals Agency (ECHA), https://echa.europa.eu/home, der er EU’s myndighed på området. Her kan du finde information om artikel 95-listen.

 

Kilde: Miljøstyrelsen