Laden. Foto: Lars Gammelager.

Bygningskultur og madkultur under ét. Det er planen med den fredede marskgård i den sønderjyske by Højer, som Realdania By & Byg netop har indgået aftale om køb af. Marskgården, som for år tilbage var præstegård for den tyske menighed, skal efter restaurering og nyindretning være centrum for mad- og naturaktiviteter og en madlejrskole, der etableres som et partnerskab mellem Arla Fonden og Tønder Kommune. Herved føjes endnu et element til det ambitiøse initiativ i Tøndermarsken, som Realdania, Tønder Kommune og A. P. Møller Fonden står bag.

Midt på torvet i marskbyen Højer ligger en lille samling af historiske huse: En marskgård fra 1823, en villa fra 1906, bygget i tysk stil og med både nationalromantiske træk og jugendtræk samt en ladebygning fra 1700-tallet. Administrerende direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld glæder sig over aftalen:

Jeg er meget glad for købet af Den Tyske Præstegård. For det første sikrer vi bevaringen af gode eksempler på Tøndermarskens helt særlige byggeskik, som gennem århundrede er blevet formet af naturen, kulturarven og lokalhistorien. For det andet er vi med bygningernes anvendelse som madlejrskole med til at understøtte den udvikling, som lige nu er i gang i Tøndermarsken. Ambitionen er, at området kan forblive et attraktivt sted at gæste, bo og arbejde – både i dag og for kommende generationer, siger Peter Cederfeld

Tøndermarsken
Området omkring Tøndermarsken i Sønderjylland er præget af udfordringer som fraflytning og fald i antallet af arbejdspladser. Med et massivt løft skal Tøndermarsken og området omkring gøres endnu mere attraktiv og synlig til gavn for alle der bor, arbejder i og besøger området.

Se mere på Realdanias hjemmeside

Kilde: Realdania