Foto: Leif Tuxen

Fredag den 6. januar kl. 16.30-18.00 lancerede Tøndermarsk Initiativet en ny byfond ved et cafémøde på Kiers Gaard i Højer. Formålet med Højer Byfond er at støtte restaurering og istandsættelse af Højers mange bevaringsværdige og fredede huse og derigennem styrke Højers særegne kulturmiljø. Der er afsat 21 millioner kroner til Byfonden, og private boligejere i Højer kan løbende søge om støtte til restaurering gennem fonden. Alle er velkomne ved arrangementet.

En del af Tøndermarsk Initiativet
Højer Byfond er en del af Tøndermarsk Initiativet, som Tønder Kommune gennemfører i samarbejde med Realdania og A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal. Over de næste fem år er det visionen at udvikle Tøndermarsken til et område, som er attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Det sker gennem en massiv indsats, som tager udgangspunkt i de unikke potentialer, der findes i og omkring Tøndermarsken.

Højers unikke historiske huse skal sikres
Det gælder blandt andet de mange historiske huse, som findes i Højer by, og som giver byen sin helt særlige karakter. Flere ejendomme stammer tilbage fra 1700- og 1800-tallet, og en stor del af Højers huse er klassificeret som enten bevaringsværdige eller fredede. Der findes blandt andet både mindre småhuse og større firefløjede gårde med de høje tagkonstruktioner, som er typiske for det slesvigske område.

Private ejere af de historiske huse kan nu søge Byfonden om støtte til blandt andet at restaurere og sætte facader, vinduer og døre eller tag i stand – eller retablere bygningselementerne på ny. Man kan også få faglig rådgivning til at restaurere og sætte i stand.

Det er bestyrelsen for Højer Byfond, som vurderer ansøgninger og tildeler eventuel støtte. Der gives støtte fire gange om året.

Se mere på : Realdanias hjemmeside

Kilde: Realdania