Pressemeddelelse

Nu har du mulighed for at indstille et eller flere byggerier, som du synes fortjener at vinde hædersprisen Årets Byggeri 2017.

Der bygges på livet løs i disse år. Derfor er det ekstra spændende, når byggebranchen selv gennemgår årets produktion og kårer Årets Byggeri 2017. Hædersprisen uddeles på baggrund af de indsendte læser-nomineringer, som bedømmes af en dommerkomite med repræsentanter fra branchens vægtigste aktører.

Du kan indstille et eller flere byggerier til bedømmelse i en af tre kategorier:

  • Bolig
  • Erhverv
  • Åben

Alle byggerier på dansk grund kan nomineres til konkurrencen. Kravet er, at byggeriet er færdiggjort (regnet fra datoen for afleveringen) i perioden 16. november 2016 til 15. november 2017.

Sådan indstiller du et byggeri:
Indstil et eller flere byggerier til hædersprisen Årets Byggeri ved at sende din nominering til redaktionen på redaktion@byggeri.dk eller send indstillingen til magasinet Byggeri, Stationsparken 25, DK-2600 Glostrup. Mærk kuverten: Årets Byggeri 2017.

DEADLINE for indstilling: Tirsdag den 17. oktober.

Derfor indstiller jeg …
Man kan indstille flere byggerier – også i hver enkelt kategori. Det er tilladt at indstille egne projekter, både som bygherre, rådgiver og udførende. Nomineringen er anonym.

Alle typer byggerier er velkomne – og gennem årene har mangfoldigheden i konkurrencen da også været stor: Fra højspændingsmaster, ikoniske museumsbyggerier, pragtrenoveringer til bæredygtige boligbyggerier og erhvervsdomiciler.

Der kan lægges vægt på byggeriets arkitektur, materialevalg, specielle løsninger, byggeproces eller det gode håndværk. Alle elementer indgår i den samlede bedømmelse, som dommerne foretager af byggeriet.

Hædring på byggeriet
For en fair og grundig bedømmelse af de nominerede byggerier har dommerkomiteen brug for tekst og fotos, skitser eller illustrationer, der underbygger nomineringen bedst muligt.
Årets vindere offentliggøres medio december og hædres med en prisoverrækkelse ude på de enkelte vindende byggerier, hvor dommerkomiteen begrunder tildelingen. En festlig dag for byggeriets brugere, ejer, aktører og den inviterede presse.

Magasinet BYGGERI, der står bag prisen, præsenterer i december-udgaven vinderne og de byggerier, der opnår en hædrende omtale.

Prisen dækkes også af byggemagasinet BygTek, der på print udsendes til 18.000 af branchens aktører og på BygTek.dk, der hver dag udsender et nyhedsbrev til 25.000 kontaktpersoner i byggebranchen.

Dommerkomiteen i Årets Byggeri 2017
Scott Hollingsworth, arkitekt, Hollingsworth Pack – FORMAND

Elly Kjems Hove, branchedirektør, DI Byg

Gyrithe Saltorp, direktør, Bygningsstyrelsen

Anne Skovbro, filantropidirektør, Realdania

Henrik Garver, adm. direktør, FRI

Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri

Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Palle Thomsen, adm. direktør, Danske Byggecentre

Peter Hesdorf, adm. direktør, Byggeriets Evaluerings Center