Mestertidende funderede i fredagens udgave over, om der er led, læs byggecentre, i værdikæden, der kan spares væk, fordi de tilsyneladende ikke tilfører merværdi. Deres overvejelser bygger på et par opkald til nogle håndværkere, der har fået rabatter i byggecentrene. 

En mærkelig konklusion
Mestertidendes argumenter er grundlæggende en kende søgte. At loyale kunder får rabat skulle være et udtryk for, at byggecentre kan være et overflødigt mellemled. Måske for de allerstørste entreprenører, der måske, måske ikke, har ressourcerne til at gennemføre en meningsfuld dialog med mulige leverandører.

Men for langt hovedparten af danske håndværkere vil det ikke være en mulighed. De vil formentligt skulle gå sammen om at lave afdelinger i alle geografiske områder, der kunne hjælpe den enkelte håndværker med at planlægge indkøbsprocessen – hele vejen fra valg af de rigtige produkter, viden om lovgivningsmæssige krav til at gennemføre en nogenlunde effektiv logistikplanlægning af de enkelte byggeprojekter.

På leverandørsiden vil situationen ikke være meget anderledes. De vil stå foran en gigantisk opgave med at servicere de mange tusinde professionelle kunder, der hver især har forskellige ressourcer, stiller forskellige krav og befinder sig forskellige steder i landet.

En løsning på disse udfordringer kunne være at oprette de såkaldte logistikcentre, som gerne bliver udråbt som byggeriets redning. Det kan vi kun støtte. Vi kalder dem bare byggecentre…

Byggecentrene er byggeriets forlængede arm
Faktum er, at byggecentrene i mange tilfælde yder vejledning, rådgivning og service, der for særligt små- og mellemstore håndværkere ikke vil være realistisk selv at have.

Det vil kræve enorme investeringer af de enkelte håndværkere, hvis de skulle besidde de samme ressourcer og kompetencer, som byggecentrene i dag har. Det vil kræve kæmpe investeringer i den enkelte virksomhed. Dels vil det medføre et gigantisk ressourcespild i branchen som helhed, hvis bare en del af håndværkere skulle til at have de samme logistikfaciliteter og de samme kompetencer og viden, som byggecentrene i dag tilbyder.

Alt i alt er byggecentrene et værdifuldt led i byggeriet og vil fortsat være det i fremtiden.