Pressemeddelelse

Brancheforeningen Danske Byggecentre savnede lidt mere fokus på vækst og vækstreformer i statsministerens nytårstale. Herunder også en retning for, hvordan regeringen vil følge op på udfordringen med skævvridning af væksten på tværs af regionerne.

Lars Løkke Rasmussen berørte det kort – behovet for at virksomhederne får bedre vilkår for at skabe vækst og arbejdspladser – desværre begrænsede han sig til at tale om de allerede kendte initiativer, lavere skat og færre byrder. Vi havde nok håbet, at han vil lægge op til en mere gennemgribende vækstdagsorden, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre.

Vigtigt med fortsat fokus på regional udvikling
Udover en overordnet vision for bedre vækstpotentiale, synes der at mangle en vision for, hvordan regeringen vil følge op på udflytningen af statslige arbejdspladser.

– Vi var meget imponerede over regeringens store indsats med at flytte statslige arbejdspladser. Men det står ikke alene. Der er fortsat brug for at stimulere private virksomheder til at investere i yderområderne. Vi manglede et fokus og en retning for, hvordan den opgave skal løses, siger Palle Thomsen.

 Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk