Det vil også i fremtiden være tilladt for kunder i byggecentre at benytte de populære drive-in haller. Den seneste vejledning fra Branchearbejdsmiljørådet stadfæster denne ret. Forud er gået flere års hårdt arbejde med at overbevise myndighederne om, at drive-in haller ikke udgør en sundhedsfare for personalet. Brancheforeningen Danske Byggecentre, som sammen med uafhængige miljøundersøgelsesfirmaer har stået for de nødvendige undersøgelser, glæder sig over det positive resultat.

Tilbage i 2012 indskærpede Arbejdstilsynet over for et byggecenter, at centeret ikke længere havde tilladelse til at tilbyde sine kunder drive-in. Arbejdstilsynet mente i sin tid at udstødningsgasserne fra kundebilerne medførte en sundhedsrisiko for medarbejderne.

– Det var en kæmpe overraskelse for os, at Arbejdstilsynet valgte at give påbud om, at det ikke længere skulle være tilladt med kundekørsel i åbne haller. Det lægger os naturligvis meget på sinde at sikre medarbejderne gode og sunde arbejdsforhold, men vi kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen med, at kundekørsel i disse åbne haller skulle udgøre en sundhedsrisiko. Derfor gik vi straks i gang med at undersøge, hvad der var op og ned i sagen, siger adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Tre år med undersøgelser
Brancheforeningen Danske Byggecentre har i samarbejde med eksterne miljøundersøgelsesfirmaer undersøgt om mængden af udstødningsgasserne i drive-in hallerne er større end i luften udenfor – og om de har et omfang, der kan være sundhedsskadeligt for medarbejderne. Samtlige undersøgelser har dog vist, at omfanget af skadelige partikler er det samme i hallerne som uden for – og ingen af stederne udgør koncentrationen af skadelige partikler en sundhedsrisiko for personalet.

– Det har været en lang og dyr proces at dokumentere, at drive-in haller ikke udgør en sundhedsfare for medarbejderne. Men vi er rigtig glade for resultatet. Mest, selvfølgelig, fordi medarbejderne ikke har været udsat for en sundhedsrisiko. Men også fordi det gør det muligt for os, at fortsætte med at tilbyde kunderne denne service, siger Palle Thomsen.