Kulturministeriet og Kirkeministeriet har afsat 400.000 kr. over de næste 8 måneder til at afdække nogle af bevaringsværdierne i de mange tomme landsbykirker samt hvad man evt. kan forestille sig af nye funktioner. Projektet bliver gennemført i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskoler. Det skriver Jyllands Posten.

Det er arkitekt og professor Christoffer Harlang og restaureringsarkitekt Trine Hjorth Skovbo, der står for projektet igennem de næste 8 måneder.

– Vi vil forsøge at kvalificere grundlaget for beslutningerne om, hvad vi skal stille op med de her kirker. Beslutninger, som er nødvendige at tage, siger Christoffer Harlang til Jyllands Posten.

– Der ligger derfor en kæmpe udfordring i at finde ud af, hvad de så skal være, og hvordan man kan sikre, at de kulturhistoriske værdier, der er i kirkerne, ikke går tabt. Vi har brug for at få værdisat, hvad det er for nogle værdier, kirkerne rummer, så vi ved, hvad vi skal være opmærksomme på, så vi ikke kommer til at gå den forkerte vej, siger Christoffer Harlang.

Læs artiklen i Jyllands Posten her

Kilde: Bygningskultur Danmark