Som leverandør har du ansvar for, at dine varer er opdateret i ByggeBasen efter gældende krav og lovgivning. Du kan se kravene her. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan du lægger data ind.

ByggeBasen afholder løbende kurser, hvor du blandt andet kan lære følgende:

  • Hvordan du opretter og vedligeholder varer med grunddata, priser, logistik- og katalogdata
  • Hvad dine kunder, byggecentrene, bruger dine vareoplysninger til
  • Versionering af lovpligtige dokumenter
  • Og meget mere

Kurserne bliver afholdt i både Taastrup og Aarhus på følgende datoer i efteråret 2018:

Alle dage fra kl. 9.00 – 15.00

Pladserne bliver fordelt efter ”først-til-mølle-princippet”, så tilmeld dig allerede i dag. Tilmelding skal ske på e-mail til support@byggebasen.dk, hvor du oplyser navn(e) på deltager(e), kursusdato samt mail på deltager(e). Tilmelding og afbestilling skal ske senest tre uger før.
Tilmelding forudsætter medlemskab af ByggeBasen.

Se her for yderligere informationer.