Bygningsstyrelsens til dato største byggeri, der skal modernisere Københavns Universitets laboratorier.

FAKTA
Bygherre: Bygningsstyrelsen

Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S, Christensen & Co Arkitekter A/S

Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll DK/Ramboll UK/Rambøll SE, Colin Gordon & Associates USA

Budget: 1,6 mia. kr.

Areal: 52.000 m2

I brug: 2017

Niels Bohr Bygningen skyder godt i vejret på begge sider af Jagtvej i København. Se udviklingen i opførelsen af bygningen frem til mandag den 5. oktober 2015:

Timelapse af udviklingen i byggeriet

Støbning af bundplade
Den 23.-25. januar 2015 blev forskerkælderens bundplade støbt over et interval på 48 timer. Fra støbningen startede til den sluttede godt 36 timer senere, kørte en betonkanon hvert 6. minut ind på pladsen. Når en støbningsproces i denne skala først er startet, skal støbningen færdiggøres i ét stræk for at undgå støbeskel. Støbeskel opstår, hvis noget af betonen når at hærde, inden den næste portion beton lægges på. Det kan give svage steder i fundamentet.

Timelapsevideo af støbningen

I forbindelse med støbning af fundamentet skal grundstenen nedlægges: Dagens gangbare mønt, et dokument med siddende regent, regering, bygherre og arkitekt bliver støbt ind i fundamentet, som det er tradition i alle offentlige byggerier. Derudover blev atomfysikeren Niels Bohrs åbne brev til FN fra 1950 også støbt ind i fundamentet. I brevet udtrykte han sin bekymring for, at den viden om atomer, som han selv var med til at udvikle, kunne blive misbrugt.  Grundstensnedlæggelsen fandt sted den 30. januar 2015.

Kort om byggeriet
Niels Bohr Bygningen er et nyt laboratorie- og undervisningsbyggeri på i alt ca. 52.000 m2. Bygningen bliver en del af Vidensbydelen Nørre Campus, hvor hovedparten af Det Naturvidenskabelige Fakultets aktiviteter er samlet.

Byggeriet opføres i to bygningsafsnit på hver sin side af Jagtvej, dels i Universitetsparken og dels i et erhvervsområde på den anden side. De to afsnit forbindes på tværs af Jagtvej ved at etablere en skywalk i 3. sals højde samt en subwalk under Jagtvej, der kan benyttes af offentligheden. Byggeriet bliver første hjørnesten i den udbygning af universitetets aktiviteter, som sandsynligvis skal ske i de kommende år i det tidligere erhvervsområde.

Man kan se billeder af byggeproduktets udvikling fra før udgravningen til nu i billedkarrusellen øverst på denne side.

Vinder af projektkonkurrencen
Vinderen af projektkonkurrencen blev offentliggjort 30. juni 2010, og valget faldt på et projekt udarbejdet af et konsortium bestående af Rambøll DK/Rambøll UK/Rambøll SE, Colin Gordon & Associates, Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen, Christensen & Co Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter.

Fra projektkonkurrencens dommerpanel lød motiveringen for valget af netop dette projekt blandt andet:

– Den særlige formede tredimensionelle ”troposfære” og de trapezformede forskerenheder bidrager til forståelsen af bygningens disponering, samtidig med at den tilbyder en særlig designoplevelse med varierede og fornemt formede rum med lange sammenbindende balkonforløb med filtreret dagslys gennem grønne vertikale atrier. Der er tale om en helt unik tværfaglig komposition med intense interaktive kig såvel internt på tværs, som ud af bygningen.

Kilde: Bygningsstyrelsen