I takt med at efterspørgslen på bæredygtige byggematerialer stiger, vil kravene til dokumentation for det bæredygtige materialevalg også stige og dermed bliver der stillet større og større krav til data i ByggeBasen.

ByggeBasen er det centrale omdrejningspunkt for alle relevante dokumenter, såvel lovpligtige som dokumentation om bæredygtighed, for alle produkter. Og det er et must for byggecentrene, at de her kan finde al nødvendig dokumentation for at kunne sælge leverandørernes produkter.

Vi arbejder på af afdække det fulde behov for dokumentation i byggeriet, herunder også dokumentation for det bæredygtige materialevalg, således at det kan inkorporeres i ByggeBasen og være let for medlemsforretningerne at gå til, når der skal afgives tilbud m.v.

Lovpligtige dokumenter
Vi har konstant et vågent øje på lovpligtige dokumenter. Senest har vi tilføjet ”GDV godkendelser m.v.” i katalogdata og har bedt alle leverandører af byggematerialer, der er i kontakt med drikkevand, om at indlægge deres GDV godkendelser, som pr. 1. juli 2017 er lovpligtige. Medlemsforretningerne skulle derved være klar til den markedskontrol, der er annonceret efter 18. september.

Vi har også deltaget i arbejdet bag Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kampagne ”Kend din byggevare” for derigennem at sætte vores præg på informationen til både leverandører og medlemmer om, hvad en CE-mærkning er, hvad en ydeevnedeklaration er og hvordan den ser ud, så vi kan få den korrekte dokumentation i ByggeBasen. Brochuren kan altid hentes fra forsiden af ByggeBasen. Se den her.

Alle lovpligtige dokumenter versioneres og opbevares i 10 år i ByggeBasen.

Vejledning i lovpligtige dokumenter
Vi har desuden udarbejdet en ”Vejledning i CE-mærkning og lovpligtige dokumenter” i samarbejde med Dansk Standard. Den findes på forsiden af ByggeBasen. Se den her.

Vejledningen indebærer også, at der ved vareoprettelser automatisk kommer advarsler og vejledning om kravene til lovpligtig dokumentation.

Kurser
Der afholdes løbende kurser i ByggeBasen for leverandører i Taastrup og Aarhus. Disse kurser er velbesøgte og flere af dem er fuldt booket, så vi har åbnet for flere kurser i november. Se kursusplanen her. Skulle kurserne blive overtegnet, så arrangerer vi flere. Blot send os en mail.

Lad os sammen kvalitetssikre data i ByggeBasen!