En kortlægning kan bl.a. hjælpe til, at affaldet anvendes til formål, der rangerer højt i affaldshierarkiet.

En ny rapport beskriver 4 faser, der bør følges for at opnå en god ressourcekortlægning. Den beskriver samtidig rammerne for konkrete værktøjer, der kan anvendes.

Har man et godt overblik over ressourcerne i bygningen forud for nedrivning eller renovering, giver det bedre mulighed for at håndtere materialerne optimalt. Det gælder både i forhold til at håndtere affaldet korrekt og til at nyttiggøre ressourcerne – herunder at det giver mulighed for at orientere sig i markedet med henblik på afsætning af ressourcerne.

Læs Ressourcekortlægning af bygninger her.

 

Kilde: Miljøstyrelsen