Pressemeddelelse

Det er en uskik at gennemføre produktkontroller uden en foregående oplysningskampagne, og den hviler alene på et synspunkt om, at forretningerne er skurke, der ikke vil overholde lovgivningen. Brancheforeningen Danske Byggecentre opfordrer derfor myndighederne til dialog.

I forbindelse med en artikel om Miljøstyrelsens fund af ulovligt ukrudtsmiddel og myregift ved en hemmelig stikprøvekontrol i blandt andet landets plantecentre, grovevarehandlere samt enkelte byggecentre, udtrykte Miljøstyrelsen forargelse over, at det kan ske. Fødevareminister Eva Kjer Hansen mente, at det var stærkt kritisabelt og vil fremover øge kontrollerne for at sikre, at det ikke sker i fremtiden.

Men flere kontroller er ikke vejen frem, hvis ønsket er at undgå, at der ender ulovlige produkter på forretningernes hylder. Løsningen er at hjælpe forretningerne med at sikre, at de har korrekt og opdateret information om de nyeste regler og krav.

– Løsningen er ikke flere kontroller. Løsningen er mere information. For forretningerne har et oprigtigt ønske om ikke at sælge ulovlige produkter. Men når eksempelvis et byggecenter har flere tusinde varer med dertilhørende lovgivning, vil det uundgåeligt ske, at man overser en lovændring eller ændrede produktkrav, hvis der ikke bliver informeret tydeligt om ændringer og nye regler. Brugen af hemmelige stikprøvekontroller bygger på en grundlæggende antagelse om, at forretningerne forsøger at snyde, når de kan komme til det. De har ikke andet formål end at dokumentere, hvad vi allerede ved i forvejen nemlig, at forretningerne kan fejle. Det er ikke en konstruktiv tilgang til arbejdet med at sikre, at lovgivningen bliver overholdt, siger adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre Palle Thomsen.

Information og kontrol er vejen frem

Brancheforeningen Danske Byggecentre opfordrer i stedet styrelserne til at indgå i dialog med os. Vi vil meget gerne bidrage til at sikre, at vores medlemmer lever op til alle gældende regler og lovgivning. Det er en opgave, vi allerede bruger meget energi på. Blandt andet i samarbejde med andre styrelser.

– Vi har ikke noget imod, at myndighederne kontrollerer vores medlemmer. Det kan vi kun støtte. Men vi mener ikke, at det tjener noget formål at kontrollere, hvis der ikke er blevet informeret forud om reglerne og ændringer, siger Palle Thomsen, og fortsætter.  Nu kan jeg kun tale for mine medlemmer, men min oplevelse er, at langt hovedparten – 99 ud af hundrede – ønsker at overholde alle regler og love.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk