Pressemeddelelse
Nets har taget for høje gebyrer fra netbutikkerne, når forbrugerne betaler med dankort. Konkurrenceankenævnet har den 25. juni stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse fra november 2012 om at nedsætte gebyrerne til et rimeligt niveau inden udgangen af januar 2013.

Konkurrenceankenævnet skriver i sin afgørelse:

– Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin afgørelse lagt vægt på, at Nets’ gebyrer ikke står i rimeligt forhold til selskabets omkostninger, og at gebyrerne medfører en overnormal indtjening. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på den fremlagte dokumentation for Nets’ overskudsgrad i forhold til andre brancher og forretningsområder, selskabets forrentning af sin investering i lyset af bl.a. C20-indekset samt oplysninger om Nets’ indtjening på den marginale transaktion.

– Konkurrenceankenævnet finder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen herved væsentligt har sandsynliggjort, at Nets’ gebyrer ligger over et prisniveau, som ville være gældende på et marked med virksom konkurrence. Styrelsen har derfor med rette påbudt Nets at nedbringe sine gebyrer til lovens krav.

I maj 2013 afgjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Nets ikke har efterlevet afgørelsen fra november og stadig tager for høje gebyrer fra netbutikkerne, når forbrugerne betaler med dankort. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbød da Nets at nedsætte dankortgebyrerne ved nethandel til et beløb, som ikke overstiger 1,20 kroner i gennemsnit. Gebyret skal senest være nedsat den 1. juli 2013. Nets har også anket den afgørelse til Konkurrenceankenævnet

Nets må ikke anvende urimelige priser og avancer. Det vil sige priser og avancer, der er højere, end de er på et marked, hvor konkurrencen virker. Forretningerne på internettet betaler gebyret til Nets, når deres kunder betaler med dankort.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs  Konkurrenceankenævnets afgørelse
Læs mere om gebyrer på betalingskort på den offentlige forbrugerportal forbrug.dk
Læs mere om betalingstjenesteloven