Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen etablerer ”Center for Digitale Platforme”, som skal styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne over for digitale platforme. Samtidig skal centeret udarbejde analyser af platformenes adfærd for blandt andet at afdække, hvordan de påvirker konkurrencen, vækstvilkårene for mindre virksomheder og forbrugerne.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: “De digitale platforme spiller en stadigt større rolle i handlen med varer og tjenesteydelser. Det har stor betydning for konkurrencen, og for os som forbrugere. Derfor opretter vi nu et nyt center, der skal have fokus på håndhævelse af konkurrencereglerne over for digitale platforme og gennem løbende analyser etablere ny viden om platformene.”

Som en opfølgning på Disruptionrådets drøftelser om digitale platforme, gode rammevilkår og fair konkurrenceforhold har regeringen besluttet at afsætte midler til en styrket håndhævelse af konkurrencereglerne over for digitale platforme.

Initiativet indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne over for de digitale platforme, og gennemføre analyser af, hvordan platformenes adfærd påvirker konkurrencen, vækstvilkårene for mindre virksomheder og forbrugernes muligheder for at navigere sikkert på de digitale markeder.

Fra 1. maj etablerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ”Center for Digitale Platforme”. Centerets opgaver består blandt andet i at:

  • håndhæve konkurrenceregler for digitale platforme
  • udarbejde konkurrenceanalyser af digitale platforme
  • gennemføre opsøgende aktiviteter henvendt mod danske virksomheder og andre interessenter
  • være et knudepunkt for styrelsens analyser af big data, machine learning, kunstig intelligens og algoritmer samt brug heraf
  • analysere adfærdsmæssige virkemidler på digitale platforme
  • håndhæve de kommende regler i forordningen om erhvervsbrugeres rettigheder på digitale platforme (P2B-forordningen)

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Kilde: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen