Pressemeddelelse

Den nye strategi ”Stærk faglighed – tydelig effekt ” danner ramme og retning for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde frem til 2020.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil fortsat have en mission om at skabe mere velfungerende markeder i Danmark og en vision om at opnå vækst og høj forbrugervelfærd. Strategi 2020 er lanceret under overskriften ”Stærk faglighed – tydelig effekt.”

Den nye strategis overordnede strategiske indsatsområder er:

  • Effektiv og moderne myndighed
  • Styrket politikudvikling
  • Høj faglighed

Det indgår som selvstændige fokusområder at sikre et godt samspil med omverdenen og udnytte de digitale muligheder fuldt ud.

I efteråret 2016 justerede styrelsen sin organisation for at skabe bedre rammer for arbejdet med den nye strategi. Blandt andet oprettedes Forbrugerpolitisk Center og en central fusionsenhed, der er specialiseret i fusionskontrol og står for behandlingen af større fusionssager.

Også det konkurrencejuridiske arbejde blev styrket for at skabe et konkurrenceretligt stærkt miljø og samtidig effektivisere arbejdsgangene.

Den nye strategi bygger videre på den hidtidige strategi ”Tydelig effekt i markederne”, der udløb med udgangen af 2016.

  • Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi her.
  • Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens organisationsdiagram her.
  • Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens profilfilm her.