Pressemeddelelse

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejde en analyse af offentlige myndigheders aktiviteter på kommercielle markeder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler derfor relevante erfaringer fra både private og offentlige aktører.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen igangsætter nu en høring af både private virksomheder og offentlige myndigheder i forhold til styrelsens analyse af offentlige aktørers aktiviteter på kommercielle markeder.

Det kan være et problem, når offentlige myndigheder og institutioner, uden at være lovmæssigt forpligtet til det, går ind på velfungerende kommercielle markeder og samtidig drager en konkurrencemæssig fordel af deres position som offentlig institution. Det kan være med til at skade konkurrencen og i sidste ende den økonomiske vækst.

Formålet med analysen er at undersøge omfanget og karakteren af offentlige myndigheder og institutioners aktiviteter på kommercielle markeder. Analysen vil trække på både private og offentlige aktørers erfaringer og samtidig belyse de vigtigste gældende regler på området i Danmark, og i lande der har særlig effektive regelsæt på området.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henvender sig til både private og offentlige aktører med erfaringer fra relevante markeder og opfordrer parterne til at komme med input til analysen.

Det forventes, at analysen kan offentliggøres ultimo 2015.

Få flere informationer om høringen her.

For yderligere information, kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kommunikationsafdeling på tlf. 4171 5098.