De Økonomiske Råds formandskab har i februar offentliggjort en prognoseopdatering, som kan findes på De Økonomiske Råds hjemmeside.

I prognoseopdateringen gives et opdateret billede af dansk økonomi og de offentlige finanser. For 2018 ventes en vækst i BNP på 2¼ pct., og væksten ventes at blive omkring 2 pct. i 2019. Overordnet set er konjunkturbilledet nogenlunde det samme som ved vurderingen i efteråret, jf. Dansk Økonomi, efter 2017.

Der er udsigt til et lille underskud på de offentlige finanser både i 2018 og 2019, og underskuddet på den strukturelle saldo i 2018 vurderes at blive 0,7 pct. af BNP, altså over budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct.

Formandskabet har i forbindelse med prognoseopdateringen skrevet en kronik til Berlingske. I den kommenterer formandskabet på den økonomiske situation. Vurderingen er, at selv om presset på arbejdsmarkedet er stigende, er der ikke tale om akut overophedning. Formandskabet vurderer dog, at politikerne skal være klar til at træde på bremsen, hvis udviklingen går hurtigere end forventet. Samtidig konstaterer de, at den nuværende konjunktursituation er gunstig i forhold til at gennemføre ønskede strukturreformer

Kilde: De Økonomiske Råd sekretariat