Få inspiration til grøn omstilling i danske virksomheder, og hør om potentialet ved cirkulære forretningsmodeller og optimering af virksomheders energi- og ressourceforbrug, når Erhvervsstyrelsen holder konference om grønne strukturfondsmuligheder fredag den 4. november 2016 i Middelfart. Formålet med konferencen er at dele erfaringer fra nuværende og tidligere projekter, skabe netværk mellem aktører og orientere om mulighederne med EU-midler.

Effektiv udnyttelse af ressourcer er et vigtigt konkurrenceparameter – både for den enkelte virksomhed og for samfundsøkonomien. Derfor investerer EU’s Regionalfond i, at særligt små og mellemstore virksomheder forbedrer deres ressourceeffektivitet. Regionalfonden medfinansierer projekter, hvor danske virksomheder gennemgår screenings- og rådgivningsforløb med henblik på at implementere grønne forretningsmodeller og dermed blive mere energi- og ressourceeffektive.

Vi håber, at konferencen den 4. november vil skabe grobund for ansøgninger, der forbedrer energi- og ressourceeffektiviteten i SMV’er. Derfor inviterer vi brancheorganisationer, rådgivere, offentlige aktører og andre, der ønsker at arbejde med virksomhedernes grønne omstilling.

  • Konferencen finder sted den 4. november 2016 kl. 9.30 – 15.30 i HUSET Konferencecenter, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.
  • Deltagelse i konferencen er gratis.
  • Antallet af pladser er begrænset, og derfor sker tilmelding efter først-til-mølle-princippet.
  • Sidste frist for tilmelding er onsdag den 26. oktober 2016.
  • Alle tilmeldte vil modtage en reminder om konferencen pr. mail i starten af uge 44.

Læs mere om konferencen og se programmet for dagen (pdf)

Tilmeld dig konferencen hos erhvervsstyrelsen ›

Kilde: Erhvervsstyrelsen