Konferencen finder sted d. 4. marts 2015 – 5. marts 2015
Sted: Bygningskulturens Hus/ Vandflyverhangaren

Ny analyse fra Realdania dokumenterer, at bygningsarven skaber økonomisk værdi. Det betaler sig at tænke bevaringsværdier strategisk ind i den kommunale planlægning; bygningsarven er en væsentlig ressource for udvikling og vækst.

Kulturstyrelsen, Realdania og Naturstyrelsen inviterer til to-dages konference der, udover at lancere analysen om bygningsarvens økonomiske værdi, også afslutter det fem-årige initiativ Bygningskultur 2015.

Formålet med initiativet har været at styrke bevaring, anvendelse og udvikling af bygningskulturarven i Danmark og vise, hvordan den i sig selv kan være en dynamo for udvikling. Konferencen fejrer og formidler den store viden og erfaring, som er blevet udviklet undervejs.

Konferencen afholdes i Bygningskulturens Hus og i Arkitektskolens Vandflyverhangar i København.

Kilde: Bygningskultur Danmark