Kommunernes sagsbehandlingstider samt gebyrer på byggeområdet for perioden 1. marts 2016 – 1. marts 2017 er nu offentliggjort på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Kommunernes byggesagsbehandlingstider
Som led i regeringens fokus på erhvervsvenlighed og kommunernes sagsbehandlingstider har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen siden 2009 hvert år indsamlet og offentliggjort samtlige kommuners sagsbehandlingstider på byggeområdet.

I 2017 har kommunerne i alt færdigbehandlet ca. 63.000 byggesager.

Kommunernes byggesagsgebyr
I forbindelse med en ansøgning om en byggetilladelse kan kommunen opkræve et gebyr fra ansøgeren for den tid, kommunen bruger på byggesagsbehandlingen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indsamler og offentliggør én gang om året samtlige kommunernes byggesagsgebyrer.

Kommunen kan vælge at opkræve et gebyr efter tidsforbrug eller den kan vælge at opkræve et mindre fast gebyr på maksimalt kr. 1.011 for visse typer af byggesager. Derudover kan kommunen vælge at lade byggesagsbehandlingen helt eller delvist skattefinansiere. Kommunen fastsætter selv sin timepris.

På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside finder du en oversigt over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider for alle byggesager samt kommunernes sagsbehandlingstider for de forskellige kategorier af byggeri. Se den her.

Endvidere fremgår en oversigt over alle kommunernes nuværende byggesagsgebyrer. Se oversigten her.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen