Byggebranchen promoverer energieffektivisering af boliger med, at det ikke kun giver varmebesparelser, men også bedre komfort. Netop den bedre komfort kan imidlertid være en af årsagerne til, at vi faktisk ikke realiserer de varmebesparelser, som man skulle forvente i takt med, at byggeriet bliver stadig mere energieffektivt. Og det kan være en bombe under de politisk fastlagte klimamål. Vi får svært ved at nå klimamålene uden en markant reduktion af energiforbruget til rumopvarmning, der tegner sig for over en tredjedel af det danske energiforbrug.

Professor Kirsten Gram-Hanssen har analyseret årsagerne til forskellene mellem målt og beregnet energiforbrug til opvarmning.

Læs mere her.

Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut