Vil du være en del af det nye netværk for Cirkulære Byggematerialer? Du møder andre, der udvikler byggematerialer – og målet er, at I via spændende indlæg og drøftelser videndeler, erfaringsudveksler og inspirerer hinanden til at udvikle cirkulær økonomi og cirkulære byggematerialer.

Initiativtager til netværket er VCØB – Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet – i samarbejde med Dansk Industri Byg og Danske Byggecentre.

Tilmeld dig allerede nu til det første netværksmøde, og sæt dit præg på dagsordenen! BEMÆRK, at browseren Internet Explorer kan give problemer – så vælg en anden browser, når du skal tilmelde dig.

Dato: d. 26. februar 2021 (via Teams)

Tid: kl. 9.00-11.00

Program

9.00-9.10      Velkomst

9.10-9.25      Hvad er cirkulær økonomi, og hvad er status for byggematerialeproducenterne?

9.25-9.45      Formål med netværket og kort om producenternes behov for viden

9.45-10         Pause

10.00-10.30 To inspirationsoplæg fra producenter

1. Cirkulært samarbejde – en bæredygtig symbiose
BurntWood producerer facadeelementer af genbrugstræ fra genbrugspladser. Få indblik i, hvordan samarbejde mellem kommune, stat og erhvervsliv i en kan muliggøre en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig symbiose.

Anders Moelgaard, Founder BurntWood

2.Cirkularitet i produktdesign – hvordan det lykkes og hvor er der udfordringer.
Fischer Lighting genbruger gamle lysarmaturer og opgradere dem med nye bæredygtige designs og løsninger. Hør deres erfaringer, med hvordan det cirkulære tænkes ind deres produktdesign og lær noget om bl.a. EDP, dokumentation, design for disassembly, samt hvilke udfordringer, de står overfor i dag.

Lars Elmvang, Partner, Strategisk direktør Fischer Lighting

10.30-10.50 Gruppediskussion – hvilke emner vil vi arbejde med i netværket?

10.50-11.00 Opsamling fra gruppediskussionen

Netværket er primært målrettet producenter af byggevarer, der enten allerede er godt i gang eller gerne vil etablere en forretningsmodel ud fra den cirkulære tankegang. Alle byggeriets aktører er dog velkomne til at medvirke til erfaringsudveksling om udfordringer og problemstillinger på tværs af værdikæden.

Kilde: Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet