På baggrund af erfaringerne fra tidligere år orienterer Forbrugerombudsmanden nu om reglerne for prismarkedsføring af fyrværkeri.

Før og nu priser må ikke bruges
Forbrugerombudsmanden har ved nytårstid de sidste 2-3 år modtaget en del klager over, at fyrværkeri blev markedsført med vildledende ”før/nu”-priser, ”normal/tilbuds”-priser og lign. Fælles for klagerne var, at fyrværkeriet ikke havde været til salg til de oplyste førpriser. Klagerne fandt derfor tilbudspriserne vildledende.

Forbrugerombudsmanden gør derfor opmærksom på, at virksomheder ikke må markedsføre fyrværkeri med før/nu priser, hvor virksomhederne sammenligner deres ”nu-pris” med deres tidligere pris. En sådan markedsføring vil være i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Forklaringen er, at fyrværkeri kun må sælges i 2 uger fra den 15. december til 31. december. Det følger af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring, at en sæsonvare skal være solgt til normalprisen i 4 sammenhængende uger op til prisnedsættelsen, hvis man reklamerer med besparelser (”4 ugers-reglen”).

Pakketilbud og mængderabat kan være lovligt
Men fordi fyrværkeri kun må sælges i en meget kort periode, finder Forbrugerombudsmanden ikke, at det er vildledende at sælge fyrværkeri med mængderabat eller som pakketilbud.

Virksomheder må derfor godt sælge ”ét batteri 400 kr. – tre for 1.000 kr., spar 200 kr.” eller ”to batterier, fem raketter og tyve heksehyl” til én samlet pris, der er lavere end den, man skal betale, hvis produkterne blev købt hver for sig.

Det forudsætter dog, at virksomhederne samtidig har et reelt salg af produkterne enkeltvis / hver for sig.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

Jeg har fundet behov for at præcisere reglerne, inden årets fyrværkerisalg går i gang, både for at sikre forbrugerne mod vildledning, og for at bidrage til en mere reel og loyal konkurrence mellem de virksomheder, der sælger fyrværkeri til forbrugerne.

Læs forbrugerombudsmandens orientering om besparelsesudsagn og salg af fyrværkeri her.

Kilde: Forbrugerombudsmanden