Langt de fleste byggevarer skal CE-mærkes. Men hvad betyder CE-mærket på en byggevare? Og hvilke krav er der til byggevarer i Danmark – herunder til genbrugte byggevarer, som vinder mere og mere frem?

Svarene på disse spørgsmål kan nu findes i en vejledning, som hedder ”Kend din byggevare”. Vejledningen findes i to versioner: den ene er til fabrikanter, importører og distributører af byggevarer, mens den anden er til bygherrer, rådgivere og entreprenører. De er skrevet af Trafik- og Byggestyrelsen efter drøftelser med en bred kreds af organisationer, herunder Danske Byggecentre.

Reglerne er komplicerede – de nye vejledninger skal gøre det lettere at overholde dem. De skal også gøre det klart, at CE-mærket hverken er et kvalitetsmærke eller en godkendelse. Et CE-mærke på en byggevare sikrer blot, at varens egenskaber er deklareret på en ensartet måde, og at varen er produceret ved brug af en harmoniseret standard eller en frivillig europæisk teknisk vurdering (ETA). CE-mærket fortæller derimod ikke noget om, hvorvidt byggevaren er egnet til en bestemt anvendelse i byggeriet.

Find vejledningerne og mange flere informationer på byggevareinfo.dk/kend-din-byggevare