Har du styr på de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres og sælges i EU.

Kend din Byggevare er en vejledning, der stiller skarpt på fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres og sælges i EU. Vejledningen fortæller om de mest centrale forpligtelser, men er ikke udtømmende. Sæt dig derfor altid ind i reglerne, som gælder for dit produkt.

Der findes en tilsvarende vejledning, som er målrettet bygherrer, byggetekniske rådgivere, entreprenører og almindelige forbrugere af byggevarer. Find den på Byggevareinfo.dk.

Vejledningen er resultatet af et bredt samarbejde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Arbejdsgiverne, Arbejdstilsynet, Branchehuset, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Standard, Danske Ark, Danske Byggecentre, ETA-Danmark, FRI, Miljøstyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut og Vejdirektoratet.

Læs meget mere her: