Grundet omstændighederne med corona-virus, har vi udarbejdet en fortolkning til de almindelige salgs- og leveringsbetingelser DB12. Fortolkningen er udarbejdet den 19. marts 2020, ud fra de restriktioner der var glædende på det tidspunkt. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan være enkelte situationer, som falder udenfor de udgangspunkter, der fremgår i fortolkningen. Teksten kan derfor ikke være andet end udtryk for hovedreglen. Der kan således være særlige situationer, der falder uden for hovedreglen, og det beskrevne er udtryk for situationen, som den ser ud lige nu.

Vi har i fortolkningen beskrevet 2 situationer.

  1. Situationen, hvor køber enten afviser en byggeleverance på grund af COVID-19 eller ikke er til stede til at modtage en byggeleverance på grund af COVID-19
  2. Situationen, hvor sælger selv er forhindret i at opfylde en byggeleverance på grund af COVID-19

Hvis en køber afviser en byggeleverance eller ikke er til stede til at modtage en byggeleverance

Hvis en køber afviser at modtage en byggeleverance eller ikke er til stede på byggepladsen til at modtage leverancen, vil I som udgangspunkt stadig kunne fastholde aftalen og kræve betaling for ordren. Det gælder, uanset om køberen påberåber sig de ekstraordinære omstændigheder, som COVID-19 medfører. Det skyldes, at der ikke umiddelbart er nogen grund til, at en køber ikke skulle være i stand til at modtage en leverance som følge af COVID-19.

En køber kan som udgangspunkt ikke ophæve købet, annullere købet eller på anden måde nægte at modtage leverancen på grund af COVID-19. Køberen er fortsat forpligtet til at modtage og betale for byggeleverancen.

Hvis I oplever, at en køber nægter at modtage en byggeleverance eller ikke er til stede til at modtage en byggeleverance, er det vores anbefaling, at I gør køberen opmærksom på, at køber er bundet af aftalen, og at COVID-19 ikke ændrer herpå. Det er vigtigt, at I fortsat leverer i henhold til aftalen, for at I fortsat kan kræve betaling for leverancen.   

Der kan selvfølgelig være helt særlige tilfælde, hvor en køber kan være berettiget til at afvise en byggeleverance med henvisning til COVID-19, men det vil være undtagelsen. Vi anbefaler, at I søger rådgivning, hvis der er særlige forhold ved en konkret byggeleverance, eller hvis I i øvrigt er i tvivl om jeres muligheder for at fastholde en leverance.

Hvis I som sælgere er forhindret i at opfylde en aftale om levering af produkter eller byggematerialer

Hvis I som sælgere er forhindret i at opfylde en byggeleverance på grund af COVID-19, fx fordi jeres varer er forsinkede, eller I oplever transportvanskeligheder, vil I som udgangspunkt kunne udskyde leveringen eller annullere ordren helt eller delvist.

I skal i den forbindelse henvise til pkt. 15 i vores almindelige salgs- og leveringsbetingelserne, der giver jer mulighed for at påberåbe jer force majeure.

Det er vigtigt, at I hurtigst muligt meddeler kunden, hvis I har behov for at udskyde ordren, eller helt eller delvist annullerer ordren. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at I tager kontakt til kunden og meddeler dem, at I påberåber jer force majeure i henhold til pkt. 15 i salgs- og leveringsbetingelserne, og at I udskyder eller annullerer ordren.

I kan som sælgere selv vælge, at om I udskyder ordren, eller om I helt eller delvist annullerer ordren.  

Der kan være særlige tilfælde, hvor I ikke vil kunne udskyde eller annullere en ordre med henvisning til force majeure. Vi anbefaler, at I søger rådgivning, hvis der er særlige forhold ved en konkret byggeleverance, eller hvis I i øvrigt er i tvivl om jeres muligheder for at udskyde eller annullere en leverance på grund af COVID-19.