Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en iværksætterindsats, der skal øge antallet af iværksættere og forbedre overlevelsesraten. Indsatsen er målrettet nye iværksættere. Operatører kan søge om op til 22,5 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU’s Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Baggrund
I Danmark ligger antallet af nyetablerede virksomheder i forhold til aktive virksomheder omkring OECD-gennemsnittet og svarer til niveauet i de lande, vi normalt sammenligner os med. Til gengæld er overlevelsesraten for danske virksomheder efter det første år lavere end OECD-gennemsnittet. Der er derfor behov for en øget indsats på iværksætterområdet, der fremmer et fortsat højt antal nyetablerede virksomheder og en øget overlevelsesrate.

Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en iværksætterindsats, der øger antallet af iværksættere og forbedrer overlevelsesraten. Operatøren kan fx være et erhvervskontor, en erhvervsorganisation eller et erhvervshus.

Rådgivning og vejledning af nye iværksættere
Indsatsen retter sig mod den brede gruppe af iværksættere og har til formål at understøtte iværksætterne i opstartsfasen, så deres virksomheds overlevelses- og udviklingschancer øges. Indsatsen kan fx rumme vejledning, netværksrelationer, mentorordninger og støtte til køb af rådgivning, herunder køb af specialiseret privat rådgivning inden for mere generel forretningsforståelse, iværksætterkompetencer, men også fx patentering, internationalisering, certificering m.v.

Inden for den brede iværksætterindsats er der desuden identificeret et behov for at styrke iværksætteri blandt kvinder. Selvom antallet af kvindelige iværksættere er steget de seneste år, vælger færre kvinder end mænd at blive iværksættere, og der er dermed et potentiale i at styrke iværksætteri blandt kvinder. Der lægges op til enten en konkret indsats, der skal styrke iværksætteri blandt kvinder, eller en delindsats indtænkt i en større iværksætterindsats.

Aktiviteter under indsatsen kan fx være:

  • Målrettet rådgivning til iværksættere, som har brug for bistand til fx videreudvikling af en forretningsidé, herunder længere individuelle forløb, træningscamps, vækstgrupper og sparring med serieiværksættere eller andre med lignende erfaring, hvor iværksætteren kan modtage rådgivning i takt med, at idéen udvikles. Som en del af rådgivningen kan indgå tilskud til iværksætterens tilkøb af specifik rådgivning.
  • Mentorordninger for iværksættere, der er i gang med eller som indenfor de seneste tre år har etableret virksomhed.
  • Rådgivning eller mentorordning målrettet særlige grupper på baggrund af køn, etnicitet, handicap eller andre forhold, hvor et særligt behov er identificeret.
  • I projekter om rådgivning og mentorordninger kan iværksætterens aktiviteter støttes via facilitering af adgang til fysiske faciliteter, fx test- og prototypefaciliteter i erhvervsparker eller Fablabs. Her vil iværksætteren eventuelt også kunne få en fysisk nærhed til andre virksomheder eller offentlige institutioner. Finansieringen fra Socialfonden vil ikke gå til investeringen i fysiske faciliteter.

Ansøgningsmateriale og uddybende information
Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, der har til formål at øge antallet af iværksættere og øge jobskabelsen i virksomheder. I socialfondsprogrammet er der tre indsatsområder under prioritetsakse 1 (a, b og c), og ansøgninger skal ligge inden for indsats a, vejledning og støtte til iværksættere.

Find uddybende oplysninger her.

Sekretariatet for Danmarks Erhvervsstyrelse holder informationsmøde i Middelfart den 19. juni 2019.
Læs mere om informationsmødet, og tilmeld dig her.

Ansøgning
Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningsskema her.
Ansøgningsfristen er den 30. august 2019 kl. 12.00.

Finansiering
Et projekt vil blive medfinansieret med op til 15 mio. kr. socialfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler op til 7,5 mio. kr.

Hvis en ansøgning vedrører aktiviteter i Region Sjælland og én eller flere af de øvrige regioner, skal ansøger indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, samt én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet. For ansøgninger vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Hovedstaden og Bornholms Regionskommune gælder, at Socialfonden maksimalt kan finansiere 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at Socialfonden maksimalt kan finansiere 60 pct. af det samlede budget.

Der kan maksimalt søges om 2,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 12,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv.