Pressemeddelelse

Copenhagen Economics har undesøgt, hvad der skal til for at få en ny virksomhed til at vokse hurtigt.

Der er større sandsynlighed for at blive en succesfuld iværksætter, hvis man starter en spin-off virksomhed eller har en videregående uddannelse. 

Det viser en ny rapport, som Erhvervsministeriet har fået udarbejdet af Copenhagen Economics. Rapporten afdækker, hvilke forhold, der har betydning for at blive en særligt hurtigvoksende iværksætter – en vækstiværksætter. Som det ser ud i dag udvikler 0,2 pct. af alle danske iværksættere sig til vækstiværksættere.

Flere forhold gør sig gældende
Rapporten konkluderer, at der er flere forhold, der øger sandsynligheden for at blive en vækstiværksætter. Personer, der har arbejdet med ledelse, har større sandsynlighed for at få succes, ligesom det er en fordel, hvis iværksætteren kan drage nytte af branchekendskab ved at oprette en spin-off virksomhed. Erfaring er nemlig vigtigt, hvis iværksættere skal skabe en særligt hurtigtvoksende vækstvirksomhed.

Nødvendigheden af at skabe et tiltrækkende miljø med gode rammevilkår, der fastholder, engagerer og udvikler iværksætterne, er dermed klar.

Initiativer på plads
Regeringen har i 2019 introduceret flere initiativer, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt at være iværksætter i Danmark. Med erhvervsfremmereformen og Iværksætterpanelets anbefalinger er der blevet indført et investorfradrag og et matchfinansieringsprogram i Vækstfonden. Samtidig er mulighederne for at aflønne med medarbejderaktier blevet forbedret, ligesom der er blevet skabt et mere sammenhængende erhvervsfremmesystem.

Copenhagen Economics undersøgelse af vækstiværksættere kan findes her.