Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til konference om adfærdsvidenskab.

I de sidste ti år har adfærdsvidenskaben nuanceret de traditionelle økonomiske og juridiske billede af den rationelle borger, forbruger eller patient. Udviklingen har ført til nye politiske redskaber og reguleringsmetoder med inspiration fra bl.a. psykologi- og neurovidenskab, som kan skabe simplere og mere effektive løsninger for både virksomheder og forbrugere.

Konferencen bygger videre på den stigende interesse fra politikere, interesseorganisationer, embedsfolk og forskere for at anvende adfærdsvidenskaben til at skabe konkrete politiske løsninger og mere effektiv regulering.

Anerkendelsen af den adfærdsvidenskabelige tilgang er senest manifesteret ved tildelingen af nobelprisen i økonomi til Richard Thaler, som ofte tituleres som adfærdsøkonomiens fader.

På konferencen vil fremtrædende danske og udenlandske eksperter give deres bud på de nye, adfærdsbaserede løsninger, og embedsmænd fra EU og OECD gør status for erfaringer og tiltag internationalt.

Se program for dagen her.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 20. november 2017. Tilmeld dig her.