Orienter dig om vigtige områder for din forretning!
Invitation til Danske Byggecentres medlemsmøder efterår 2018

Mandag den 22. oktober kl. 12.00 i Nature Energy Park – Odense stadion
Onsdag den 31. oktober kl. 12.00 hos Danske Byggecentre i Nærum

Program

Kl. 12.00 Registrering og kollegialt samvær
Danske Byggecentre byder på en sandwich samt lidt at drikke.

Kl. 12.30 Velkomst
v/Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Kl. 12.40 Bliv indført i de nye energiforhold i BR18, så du er klædt på til at vejlede dine kunder
v/Videncentret for Energibesparelser i bygninger, Kai Borggreen og Vagn Holk Lauridsen
Hør om ændringerne i Bygningsreglement 2018 (BR18) i forhold til BR15 vedrørende energiforhold. På mødet præsenteres BR18 online hjælpeværktøjet, som gør det enkelt at finde information om valg af den korrekte løsning vedr. isoleringstykkelse, dampspærre m.m., samt BR18 informationsmateriale fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, som på en enkelt måde forklarer kunden om de gældende energikrav.

Kl. 13.10 ByggeBasen bliver bæredygtig
v/Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre
Flere og flere af Danske Byggecentres medlemsforretninger stilles allerede over for krav fra større kunder om yderligere dokumentation end den p.t. lovpligtige – herunder certificeringer og dokumentation af bæredygtighed – når de bestiller varer i vore forretninger.

DB samler al bæredygtig dokumentation i ByggeBasen således, at forretningerne kan søge samme sted og på samme måde for alle produkters vedkommende, som de plejer.

Dokumentation i ByggeBasen skal ses som en hel ny og vigtig service over for vore medlemsforretninger, som kan spare dem meget dyrebar tid ved leverancer til bæredygtige byggerier. En service, der også vil styrke samhandelen med kunderne.

Kl. 13.30 -13.45 Kaffepause

Kl. 13.45 – ca. 14.45 Effektivisering af byggepladsen – Når reduceret spildtid bliver til øget omsætning
Indledning
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

”De står bare og glor!”
Et indlæg om den store spildtidsprocent på byggepladserne grundet manglende eller dårlig logistikstyring. En problematik, der er mere relevant end nogensinde i dag, hvor vi oplever mangel på arbejdskraft.
Politisk-økonomisk konsulent Sidse Buch, BAT-Kartellet

”Men har de lært at samarbejde og effektivisere?”
Niels Haldor Bertelsen redegør for et gennemført logistikprojekt i SBi regi, med deltagelse af Danske Byggecentre, herunder om byggepladsens styring og logistik samt varetilgængelighed.
Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, SBi – Aalborg Universitet København, Afd. for Byggeteknik og Proces

Spørgsmål og afrunding
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Tid og sted
Mandag den 22. oktober kl. 12.00 i Nature Energy Park, Højstrupvej 7B, 5200 Odense V – Odense Stadion
Onsdag den 31. oktober kl. 12.00 hos Danske Byggecentre, Egebækvej 98, 2850 Nærum

Tilmelding
Tilmeld dig ved at sende en e-mail til Mette H. Jensen, mhj@bdb.dk, hvor du angiver:
1) Hvilket møde, du ønsker at deltage i 2) Firmanavn og medlemsnummer 3) Navn og e-mail på deltager(e)

Sidste frist for tilmelding er en uge før det pågældende regionsmøde!
Deltagelse er gratis, men ”no show” vil blive faktureret med kr. 150,00.

Vel mødt!