Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt inviterer byggebranchen til konference den 6. juni 2016 i Odense.
Efter folketingsvalget 2015 blev ressortansvaret for byggeri og bygninger sammen med administration af statens kontorejendomme og universitetsbygninger flyttet til Transport- og Bygningsministeriet. Hans Christian Schmidt fortæller:

– For mig det vigtigt at lære branchen godt at kende, og derfor tog jeg initiativ til en række fyraftensmøder rundt om i landet. Jeg mødtes med et bredt udsnit af den samlede branche, som fortalte om mange spændende emner, problemstillinger og løsninger på udfordringer.
Formålet med dagen er at samle op på nogle af de mange temaer, der blev berørt på fyraftensmøderne og sammen finde ud af, hvad vi kan arbejde videre med fremadrettet.
Jeg håber derfor, at I vil deltage i konferencen og fortsætte debatten fra fyraftensmøderne.

Tid og sted
Byggekonference afholdes den 6. juni 2016, Dok5000, Havnegade 20, 5000 Odense C, mandag den 6. juni 2016 kl. 09.00-16.00.

Tilmelding
Tilmelding sker efter først til mølle princip. Sidste frist for tilmelding er i dag, tirsdag 17. maj, til Sara Marie Brogaard på smb@trm.dk.

Kilde: Transport- og Bygningsministeriet