En casebank med gode historier om energiforbedringer er tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside. Her kan du finde over 100 cases, som du kan benytte i salgsarbejdet over for dine boligkunder – her kan de se, hvad andre har gjort, og hvad de er glade for.

Gå til casebanken her.

Kilde: Videncenter for energibespareler i bygninger